Regulamentul concursului Premii pe măsură

Regulamentul concursului Premii pe măsură

Regulamentul concursului “Premii pe masura”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul “Premii pe masura” este organizat de SC EIKON 7 COMMUNICATION GROUP ROMANIA SRL (numit in prezentul regulament "Organizatorul"), societate cu personalitate juridica romana, cu sediul social in cu sediul in Bucuresti, Strada Aleea Ilioara, nr. 2bis, sector 3, înregistrata la Registrul Comerţului din Bucureşti, sub nr. J40/9189/2015, cod fiscal RO34819523. Campania este organizata in numele si pentru ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RAURENI SA.

Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Prevederile regulamentului oficial al concursului sunt acceptate in momentul inregistrarii in acest concurs prin inscrierea a orice fel de continut pe pagina de Instagram a “Raureni_cu_drag”

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe website-ul www.raureni.ro pe intreaga durata a Concursului potrivit celor mentionate in Sectiunea 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.raureni.ro.

SECTIUNEA 2. ZONA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, online, prin intermediul pe pagina oficiala de Instagram Râureni: https://www.instagram.com/raureni_cu_drag/?hl=ro. Concursul “Premii pe masura” va incepe la data de 19 aprilie 2021 si se va desfasura pana la data de 23 mai, ora 23:59.

Înainte de începerea Campaniei Promotionale şi după încetarea duratei Campaniei Promotionale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice avand domiciliul sau resedinta resedinta in Romania. Exceptie fac angajatii Organizatorului, ai partenerilor, agentiilor si dealerilor implicati in acest concurs, precum si a rudelor de gradul 1 ale acestora (copii, parinti, sot/sotie, etc).

In cazul in care castigatorul unuia din premii este o persoana minora sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru inscrierea in acest concurs, participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

- sa detina cont pe https://www.instagram.com/, sa raspunda respecte intocmai pasii descrisi in postarile de concurs:

1. Sa fotografieze sau filmeze un borcan Raureni cu eticheta promotionala, cumparat si sa posteze poza/video-ul pe profilul lor de Instagram, in feed sau in story

2. Sa dea mention si/sau tag paginilor @raureni_cu_drag și @kitchenshopromania

3. Sa foloseasca hashtagul #premiipemasura

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude acele mesaje care contin cuvinte vulgare, care fac trimitere evidenta la anumite persoane fizice sau juridice intr-un mod care ar putea prejudicia in orice mod persoanele in cauza si care pun in pericol sanatatea sau viata persoanelor implicate. Organizatorul este exonerat de orice raspundere legat de dispute dintre participant cu privire la dreptul de proprietate asupra materialelor inscrise in concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona acei participanti suspecti de frauda, care vor incerca sa-si sporeasca sansele de castig prin diferite actiuni.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

In cadrul concursului “Premii pe masura” vom premia 5 participanti care indeplinesc criteriile de participare mentionate in sectiunea 4, dupa cum urmeaza:

Pe toata perioada campaniei vor avea loc 5 extrageri, dupa cum urmeaza: 26 aprilie, 3 mai, 10 mai, 17 mai, 24 mai. In fiecare extragere vor intra toate inscrierile valide din saptamana anterioara extragerii, de luni 00:00 pana duminica 23:59. www.commentpicker.com.

Fiecare premiu consta intr-un cos cu produse Raureni + o manusa KitchenShop + un aparat de facut sifon SodaStream.

Valoarea totala a unui premiu este de 518 RON.

Premiile vor fi livrate după 10.05.2021.

 

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publica lista cu numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui Concurs. Castigatorii vor fi informati prin mesaj pe Instagram ca pentru validarea premiului vor trebui sa trimita adresa de livrare si numele destinatarului la adresa de e-mail: denisa@eikon7.com in maximum 1 zi lucratoare de la data contactarii lor de catre Organizator. Orice document sau informatie primite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare. Premiile ramase nevalidate nu se vor mai acorda, acestea vor ramane in posesia Organizatorului. Premiile vor fi acordate castigatorilor valizi, prin curier, după data de 10.05.2021.

Un participant poate castiga un singur premiu, indiferent de numarul de participări pe care le va avea în perioada Concursului.

SECTIUNEA 7. TAXE

Organizatorul Promotiei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale.

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la promotie, sau alte cheltuieli).

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (telefonic sau prin e-mail) din motive independente de Organizator. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului. Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice. Imposibilitatea de a accesa pagina de inscriere in concurs din motive independente de Organizator. Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea in cadrul concursului Raureni “Premii pe masura” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, fara a avea nici o pretentie materiala.

Prin inscrierea in cadrul concursului, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

Datele colectate in cadrul concursului nu vor fi folosite pe viitor in niciun scop. Vor fi colectate date cu caracter personal, respectiv adresa de livrare si numele destinatarului doar in cazul castigatorilor campaniei pentru acordarea premiilor.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial al promotiei va fi disponibil pe site-ul www.raureni.ro in data de 19 aprilie 2021. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari pe site-ul www.raureni.ro

Prin participarea la aceasta promotie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Promotiei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga perioada a Promotiei pe site-ul www.raureni.ro.

SC EIKON 7 COMMUNICATION GROUP ROMANIA SRL

 

Postat in Toate articolele

CELE MAI NOI ARTICOLE DIN BLOG